Stručno osposobljavanje

za veliki broj zanimanja

ZATRAŽITE DUPLIKAT VAŠE DIPLOME

Ukoliko ste bili naš polaznik i uspešno završili neku od obuka
formular vam omogućava da
elektronski podnesete zahtev za izdavanje duplikata
vaše diplome, uverenja ili potvrde
izdate od strane naše Ustanove