Javne nabavke

31.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација крова и кровне конструкције“, број 01/2016

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Oдлука о додели уговора, 08.04.2016.
  4. Обавештење о закљученом уговору, 11.04.2016.

 

15.03.2016. Интерни акт
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке