Šminka

Šminka

Tokom teorijsko-praktične nastave, polaznici stiču znanja vezana za negu i pripremu kože za šminkanje, indikacije i kontraindikacije,pripremu preparata,i proceduru tokom šminkanja.

Tehniku i izbor šminke za korektivnu i dekorativnu šminku polaznici savlađuju tokom vežbi.