Šumarska struka

Šumarska struka

NU Svetozar Marković organizuje tečajeve stručnog osposobljavanja u trajanju od 1,3,6 meseci. Osposobljavanje za rad i usavršavanje u procesu rada NU organizuje i realizuje po sopstvenim programima. Za sva zanimanja organizovana je teorijska nastava a praktična obuka se obavlja u vreme rada preduzeća u koji se polaznik upućuje.

Naši programi: šumar, lovočuvar, vrtlar, baštovan, cvećar, aranžer cvetnih aranžmana.

Nakon završetka praktične obuke polaznik polaže sledeće ispite:

1.Osnovi struke
2.Tehnologija zanimanja
3.Zaštita na radu
4.Praktična provera i završni ispit