Politika kvaliteta

TUMAČENJE ZASNOVANOSTI DIPLOME O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Narodni univerzitet Svetozar Marković

  Rešenjem privrednog suda u Beogradu Fi-2291/96. od 22.04.1996. godine potvrđena je ispunjenost uslova Narodnog Univerziteta „Svetozar Marković“ u Beogradu od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije o bavljenju radom iz oblasti permanentnog obrazovanja (školovanje i vaspitanje), omladine i odraslih i stručnog usavršavanja svrstanog u podgrupu 120190 (ostalo obrazovanje) koje nije stepenovano prema pravilniku srednjeg obrazovanja kojeg propisuje resorno Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Radno stručna osposobljenost se odnosi na opšte i posebne uslove koji su definisani Zakonom o radu Sl. glasnik Republike Srbije br. 53-/95, gde radnik na osnovu stečene stručne osposobljenosti može obavljati poslove kako u društvenom sektoru tako i samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene uredbom o jedinstvenoj klasifikacionoj delatnosti razvrstane u oblasti (obrazovanje, nauke, kulture i informacija), Sl.list SRJ br.31/96.