Šumarska struka

Narodni univerzitet “Svetozar Marković” organizuje obuke stručnog osposobljavanja u trajanju od 1,3 ili 6 meseci. Osposobljavanje za rad i usavršavanje u procesu rada Ustanova organizuje i realizuje po sopstvenim programima.

Za sva zanimanja organizovana je teorijska nastava, a praktična obuka se obavlja u vreme rada preduzeća u koji se polaznik upućuje.

Naši programi:

  • šumar,
  • lovočuvar,
  • vrtlar,
  • baštovan,
  • cvećar i
  • aranžer cvetnih aranžmana.

Nakon završetka praktične obuke polaznik polaže sledeće ispite:

  1. Osnovi struke
  2. Tehnologija zanimanja
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična provera i završni ispit
bastovan

Naše reference