O nama

Istorijat

Tog 25. jula 1955 – te godine, grupa entuzijasta donela je odluku da na temeljima nekadašnjeg doma kulture Lekino Brdo izgradi jednu od najstarijih obrazovnih institucija na prostorima bivše Jugoslavije. Tako je nastao Narodni Univerzitet Svetozar Marković.

Univerzitet koji je poneo ime poznatog publiciste, sociologa i političara druge polovine 19 – og veka Svetozara Markovića, vremenom je postao simbol obučavanja i obrazovanja odraslih.

Odlukom o promeni osnivačkog akta, 2014. godine, Ustanova NUSM, se vraća pod okrilje gradske opštine “Voždovac” radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane.

Desetine hiljada polaznika su stečeno znanje nesebično delili i isto utkali u mnoge projekte iznikle i van granica naše zemlje tako da diplome Narodnog Univerziteta „Svetozar Marković“ postaju sinonim za kvalitet širom Evrope i sveta.

Politika kvaliteta

Rešenjem privrednog suda u Beogradu Fi-2291/96. od 22.04.1996. godine potvrđena je ispunjenost uslova Narodnog Univerziteta „Svetozar Marković“ u Beogradu od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije o bavljenju radom iz oblasti permanentnog obrazovanja (školovanje i vaspitanje), omladine i odraslih i stručnog usavršavanja svrstanog u podgrupu 120190 (ostalo obrazovanje) koje nije stepenovano prema pravilniku srednjeg obrazovanja kojeg propisuje resorno Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Radno stručna osposobljenost se odnosi na opšte i posebne uslove koji su definisani Zakonom o radu Sl. glasnik Republike Srbije br. 53-/95, gde radnik na osnovu stečene stručne osposobljenosti može obavljati poslove kako u društvenom sektoru tako i samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene uredbom o jedinstvenoj klasifikacionoj delatnosti razvrstane u oblasti (obrazovanje, nauke, kulture i informacija), Sl.list SRJ br.31/96.